บทความที่ได้รับความนิยม

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

โรคเบาหวานคืออะไร


โรคเบาหวานคืออะไร

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง และก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดปัญหากับ ฟันและเหงือก ตา ไต หัวใจ หลอดเลือดแดง ท่านผู้อ่านสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆได้ โดยการปรับ อาหาร การออกกำลังกาย และยาให้เหมาะสม ท่านผู้อ่านสามารถนำข้อเสนอแนะจากบทความนี้ไปปรึกษากับแพทย์ที่รักษาท่านอยู่ ท่านต้องร่วมมือกับคณะแพทย์ที่ทำการรักษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการรักษา บทความนี้เชื่อว่าจะช่วยท่านควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นอาหารที่รับประทานเข้าไปส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงาน เซลล์ในตับอ่อนชื่อเบต้าเซลล์เป็นตัวสร้างอินซูลิน อินซูลินเป็นตัวนำน้ำตาลกลูโคสเข้าเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเนื่องจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอยู่เป็นเวลานานจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาท

โรคเบาหวานนั้นถึงแม้จะพบมากในคนอ้วนและผู้สูงอายุ  แต่จริงๆแล้วยังสามารถพบได้กับคนทุกวัยถึงแม้จะมีน้ำหนักไม่เกินมาตรฐานก็ตาม  โดยเราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆคือ

1.โรคเบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน( บางที่อาจเรียกว่าเบาหวาน ชนิดที่ 1 )มักเกิดกับคนที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และมีน้ำหนักตัวน้อยหรือผอม  สาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายเสื่อมสภาพ จนทำให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยกว่าปกติ หรือไม่สามารถผลิตได้เลยจึงทำให้ไม่มีตัวช่วยทำให้น้ำตาลถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ ดังนั้นจึงต้องทำการทดแทนอินซูลินเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีดหรืออาจในรับประทานในรูปของอินซูลินเม็ดอาการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้  หากมีอาการหนัก

     จะทำให้น้ำตาลค้างในกระแสเลือดมากกว่า 180 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทำให้ปัสสาวะมากและบ่อยครั้ง ปวดท้อง อาเจียน และอาจเกิดภาวะกรดคีโตน คั่งในเลือดทำให้มีอาการลมหายใจมีกลิ่นหอมของสารคีโตนปนออกมาด้วย  และอาการจะหนักมากขึ้นถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้โดยผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้ ไม่ควรลดสัดส่วนการรับประทานลงแต่ควรฉีดอินซูลินในปริมาณที่แพทย์ แนะนำเพราะเป็นปริมาณที่พอเหมาะกับอาหารในแต่ละวัน  แต่หากปริมาณอาหารและอินซูลินไม่สมดุลกันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดแปรปรวนจนทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำกว่าปกติจนสร้างปัญหาได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 10 % ชองจำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด

2.โรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน(บางทีเรียกว่าเบาหวาน ชนิดที่ 2 )มักเกิดกับผู้ที่อ้วนและมีอายุ 40 ปี ขึ้นไปโดยสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายเสื่อมสภาพมากขึ้นจนไม่สามารถผลิตสารที่กระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน ( สาร GTF )

         ได้ตามปกติทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินลดน้อยลงกว่าปกติโดยที่การผลิตอินซูลินของร่างกายอาจจะผลิตได้น้อยลง หรือยังสามารถผลิตได้ในปริมาณที่เป็นปกติผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้มักจะมีอาการไม่รุนแรงเท่ากับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 มักพบในเพศหญิงมากกว่าชาย และส่วนมากผู้ป่วยมาพบว่าตัวเองป่วย ก็ต่อเมื่อมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงแล้วเพราะว่าอาการค่อยเป็นค่อยไปหลายปีจนแสดงออกมากในที่สุดผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้เมื่อเกิดอาการติดเชื้อหรือป่วย  จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแต่ตับกลับผลิตน้ำตาลออกมากจากการสลายตัวของโปรตีนทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง  ทำให้ร่างกายเกิดภาวะโคม่าได้

ฮอร์โมนอินซูลินมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร

      อินซูลินเป็นฮอร์โมนสำคัญตัวหนึ่งของร่างกาย สร้างและหลั่งจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ทำหน้าที่เป็นตัวพาน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานในการดำเนินชีวิต ถ้าขาดอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ไม่ดี ร่างกายจะใช้น้ำตาลไม่ได้ จึงทำให้น้ำตาลในเลือดสูงมีอาการต่างๆของโรคเบาหวาน นอกจากมีความผิดปกติของการเผาผลาญอาหารคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังมีความผิดปกติอื่น เช่น มีการสลายของสารไขมันและโปรตีนร่วมด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น